< Geri

PERSONEL İSTİHDAM DUYURUSU

 

1.  Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görevlendirilmek üzere aşağıda belirtilen branşlarda işçi statüsünde 

          personel istihdam edilecektir.

 

 

2.  İSTİHDAM EDİLECEK BRANŞLAR :

    

S.NU.

BRANŞI

MÜNHAL SAYISI

1.

Elektrikçi

2

2.

Su Tesisatçısı

1

3.

Tornacı

1

4.

Gemi Elektrikçisi

1

5.

Tesviyeci/Planyacı

1

6.

Bobinajcı

1

                                                        

 

 

3.  BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR :

 

a.  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak,

b.  01 Ocak 1983 ve daha genç doğumlu olmak,

c.  Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak,

ç.  Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık,      dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak,

d.  Güvenlik Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Tüzüğüne göre bir engeli bulunmamak, Güvenlik Kamu Hizmetinden çıkmış veya çıkarılmamış olmak veya Devletten emekli maaşı çekmemiş, disiplin suçundan dolayı daha önce kamu hizmetinden çıkmış veya çıkarılmamış olmak,

e.  En az ilkokul mezunu olmak.

 

 

 

 

4.  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :

 

a.  KKTC kimlik kartı fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecektir),

b.  Erkek adaylar için terhis belgesi fotokopisi/askerlik durum belgesi (aslı ile birlikte getirilecektir),

c.  Polis Genel Müdürlüğünden alınacak Sabıka Kayıt Belgesi (son üç ay içerisinde alınmış),

ç.  Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecektir),

d.  5 adet vesikalık fotoğraf 3.5x4.5 ebadında (son üç ay içerisinde çekilmiş ve arka fonu beyaz olacak),

e.  İş başvuru formu (www.mucahit.net internet adresinden doldurup çıktısı alınarak başvuru yapılacaktır),

f.   Varsa; Başvurduğu meslekle ilgili çalışmışlığını ispatlayan belge (fiilen kaç yıl çalışmış olduğu belirtilecek), kurs belgesi ve/veya sertifika.

 

 

 

5.  Müracaatlar, www.mucahit.net internet adresinden doldurulacak iş başvuru formu ve gerekli belgeler ile 30 Kasım 2018 tarihinden 28 Aralık 2018 günü saat 16.00’a kadar şahsen Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Kayıt-Kabul Komisyon Başkanlığına (Boğazköy) yapılacaktır. Yapılan müracaatlar Komisyon tarafından değerlendirilecek ve başvuru şartlarına uygun olan adaylar sınavlara katılabileceklerdir. Başvuru şartlarına haiz olmayan adayların evrakı gerekçeleri belirtilerek kendilerine iade edilecektir.

 

 

 

6.  Sınavlar; Genel Kültür ve Yetenek Yazılı Sınavı %20 (ilköğretim seviyesinde; Türkçe, Matematik, Kıbrıs Coğrafyası, Atatürkçülük, Vatandaşlık Bilgisi ve Genel Kültür); Uygulamalı Mesleki Sınav %50 ve Sözlü Sınav (Mülakat) %30 şeklinde olacaktır (Sınavlarda kimlik ibraz etmek zorunludur).

     (Herhangi bir sınav aşamasına katılmayan adaylar adaylık hakkını kaybedecektir.)

 

 

7.  Sınav yeri ve tarihi vb. tüm bilgiler www.mucahit.net web adresinden sınavlardan en az bir hafta öncesinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı/sözlü olarak sınava çağrı yapılmayacaktır. Sınav öncesi ve sonrası tüm bilgi ve gelişmeler ile duyuru ve çağrılarımız internet sayfamız kanalıyla yapılacağından, web sayfasının adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

 

 

 

İş başvuru formu

 

 

 

 

GÜvenlik Kuvvetleri KomutanlığI