< Geri

PERSONEL İSTİHDAM DUYURUSU

 

 

1.  Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerde görev yapmak üzere 10 üniversite, 10 ortaokul-lise ve 15 ilkokul mezunu olmak üzere toplam 35 erkek mukaveleli erbaş ve er istihdam edilecektir. (Kontenjanı belirlenen öğrenim seviyesinde yeterli personel bulunmaması durumunda bir alt öğrenim seviyesinden, yine bulunmaması halinde bir üst öğrenim seviyesinden istihdam yapılacaktır.)

2.  BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR :

 

a.    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak,

b.    Güvenlik Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Tüzüğüne göre bir engeli bulunmamak,

c.     Askerliğini yapmış olmak,

ç.  Askerlik hizmeti sırasında müracaat edenler için birlik komutanı tarafından verilmiş uygun nitelik.belgesi almış olmak,

d.  Haklarında yapılacak güvenlik soruşturması uygun olmak,

e.  İyi hâl sahibi olmak (Polis Genel Müdürlüğünden alacakları belge ile iyi hâllerini belgelendirecekler.)

f.   Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık,     .dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı.mahkum olmamış olmak ve daha önce herhangi bir nedenle Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından .çıkmış veya çıkarılmamış  .olmak,

g.  En az ilkokul veya dengi mezunu olmak,

ğ. Başvuracak adaylar için ilkokul, ortaokul, lise veya dengi okul mezunu (01 Ocak 1993 ve daha genç   doğumlu), üniversite mezunları ise (01 Ocak 1991 ve daha genç.doğumlu) olmak ve askerlik yükümlülüğünü fiilen .yapmış olmak,

h.  En az 164 cm. boyunda olmak.

3.  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :

 

a.   Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecek),

b.   Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecektir),

c.   Polis Genel Müdürlüğünden alınacak Sabıka Kayıt Belgesi (son üç ay içerisinde alınmış),

ç.          Terhis/askerlik durum belgesi fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecektir) (askerliğe elverişli değildir.belgesi ile başvuru kabul edilmeyecektir),

d.   5 adet vesikalık fotoğraf 3.5x4.5 ebadında (son üç ay içerisinde çekilmiş ve arka fonu beyaz olacak),

e.   İş başvuru formu (www.mucahit.net internet adresinden doldurup çıktısı alınarak başvuru  …...yapılacaktır),

f.    Varsa, sanat ve meslek durumunu belirten belge (sürüş belgesi, kurs belgesi vb.),

g.  Askerlik hizmeti sırasında müracaat edenler için, yukarıda istenen belgelere ilave olarak dilekçe, .halen askerlik hizmetini yaptığını belirtir belge (muhtemel terhis tarihi belirtilecek) ve nitelik .belgesi .(birlik komutanı tarafından tanzim edilecek).

4.  Müracaatlar, www.mucahit.net internet adresinden doldurulacak iş başvuru formu ve gerekli belgeler ile 30 Kasım 2018 tarihinden 28 Aralık 2018 günü saat 16.00’a kadar şahsen Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Kayıt-Kabul Komisyon Başkanlığına (Boğazköy) yapılacaktır. Yapılan müracaatlar Komisyon tarafından değerlendirilecek ve başvuru şartlarına uygun olan adaylar sınavlara katılabileceklerdir. Başvuru şartlarına haiz olmayan adayların evrakı gerekçeleri belirtilerek kendilerine iade edilecektir.

5.  Sınavlar: Adaylar için;

a.  Genel Kültür ve Yetenek Yazılı Sınavı %30 ( ilkokul mezunları için ilkokul, ortaokul ve lise mezunları için … ortaokul ve üniversite mezunları için üniversite seviyesinde  Türkçe, Matematik, Kıbrıs Coğrafyası, ….Atatürkçülük, Vatandaşlık Bilgisi ve Genel Kültür konularından),

b. Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi %40 (mekik, şınav, barfikste kol çekme, 100 metre koşu ve 2400 metre.koşu) ve Sözlü Sınav (Mülakat) %30

….(Sözlü sınav (mülakat) öncesi yapılan tüm sınavların puan ortalaması neticesinde, en az yarısı ….ve üstü puan toplayan adaylar sözlü sınava (mülakat) katılabilecektir) şeklinde olacaktır ….(sınavlarda kimlik ibraz etmek zorunludur).

6.  Sınav yeri ve tarihi vb. tüm bilgiler www.mucahit.net web adresinden sınavlardan en az bir hafta öncesinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı/sözlü olarak sınava çağrı yapılmayacaktır. Sınav öncesi ve sonrası tüm bilgi ve gelişmeler ile duyuru ve çağrılarımız internet sayfamız kanalıyla yapılacağından, web sayfasının adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

 

 

İş başvuru formu

 

 

 

GÜvenlik Kuvvetleri KomutanlığI