< Geri

PERSONEL İSTİHDAM DUYURUSU

 

1.  Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görevlendirilmek üzere askeri memur statüsünde aşağıda belirtilen hizmet sınıflarında personel istihdam edilecektir.

İLK ATAMA KADROSU MÜNHAL İLANI

 

 

S.NU

KADRO ADI

HİZMET SINIFI

BAREM

DERECE

KADEME

MÜNHAL SAYISI

1.

Analist/Programcı

Askeri Mühendislik Hizmetleri Sınıfı

9

III. DERECE

3-14

2

2.

Maliye Memuru

Askeri Mali Hizmetler Sınıfı

9

III. DERECE

1-14

1

3.

Mal Saymanı ve Hesap Sorumlusu

Askeri Mali Hizmetler Sınıfı

9

III. DERECE

1-14

1

4.

Özel Hizmet Görevlisi

Askeri İdari (Özel) Hizmetler Sınıfı

9

III. DERECE

1-14

2

 

 

 

2.  ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR :

 

a.  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak,

b.  01 Ocak 1983 ve daha genç doğumlu olmak,

c.  Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

ç.  Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık,     dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak,

d.  Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak,

e.   Güvenlik Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Tüzüğüne göre bir engeli bulunmamak, Güvenlik Kamu Hizmetinden çıkmış veya çıkarılmamış olmak veya Devletten emekli maaşı çekmemiş, disiplin suçundan dolayı daha önce kamu hizmetinden çıkmış veya çıkarılmamış olmak.

 

 

 

3.  ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR :

 

 

a.   Analist/Programcı branşına başvuracak adaylar için Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgi İşleme yakın bölümlerinden (Matematik, Elektronik, Bilgi İşlem, Endüstri Mühendisliği gibi) bir fakülte veya yüksek okul bitirmiş olmak, en az üç yüksek düzeyli bilgisayar lisanı bilmek ve iyi derecede ingilizce bilmek,

 

b.   Maliye Memuru ve Mal Saymanı Hesap Sorumlusu branşına başvuracak adaylar için maliye, iktisat, işletme, hukuk, istatistik, muhasebe veya ticaret konularında bir fakülte veya yüksek okul bitirmiş olmak; veya  “Certified” ya da “Chartered Accountant” ünvanını taşımak.

 

c.   1. Özel Hizmet Görevlisi branşına başvuracak adayların bir fakülte veya yüksek okul bitirmiş olmak; veya

2. Lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olup, devlet hizmetinde 3 (üç) yıl çalışmış olmak,(çalıştığına dair resmi belge ibraz edilecektir.)

3. Başvuran tüm adaylarda Rumca bilme şartı aranacak. Ek olarak yabancı bir dil bilmek avantaj sayılacaktır.

 

4.  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 

  a.  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecek),

  b.  Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecek),

  c.  Polis Genel Müdürlüğünden alınacak Sabıka Kayıt Belgesi (son üç ay içerisinde alınmış olacak),

     ç.  Erkek adaylar için terhis belgesi/askerlik durum belgesi fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecek),

     d.  5 adet vesikalık fotoğraf 3.5x4.5 ebadında (son üç ay içerisinde çekilmiş ve arka fonu beyaz olacak),

     e.  İş başvuru formu (www.mucahit.net internet adresinden doldurup çıktısı alınarak başvuru yapılacaktır),

   f. Varsa; Başvurduğu meslekle ilgili çalışmışlığını ispatlayan belge (fiilen kaç yıl çalışmış olduğu belirtilecek), kurs belgesi ve/veya sertifika.  

 

5. Müracaatlar, www.mucahit.net internet adresinden doldurulacak iş başvuru formu ve gerekli belgeler ile 30 Kasım 2018 tarihinden 28 Aralık 2018 günü saat 16.00’a kadar şahsen Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Kayıt-Kabul Komisyon Başkanlığına (Boğazköy) yapılacaktır. Yapılan müracaatlar Komisyon tarafından değerlendirilecek ve başvuru şartlarına uygun olan adaylar sınavlara katılabileceklerdir. Başvuru şartlarına haiz olmayan adayların evrakı gerekçeleri belirtilerek kendilerine iade edilecektir.

 

 

6.  Tüm adayların öncelikle Yeterlilik Sınavında (Çoktan seçmeli yazılı olarak Güvenlik Kamu Görevlileri Yasası ve Anayasa konularından) başarılı (50 puan ve üzeri almak) olmaları gerekmektedir.

 

a.  Yeterlilik sınavında başarılı olan Maliye Memuru ve Mal Saymanı Hesap Sorumlusu adayları için; Mesleki Yarışma Sınavı %60 (Genel Muhasebe, Temel İktisat, İşletme, Ekonomi, vb.) ve Sözlü Yarışma Sınavı (Mülakat)  %40 yapılacaktır (sınavlarda kimlik ibraz etmek zorunludur).

 

b.  Yeterlilik sınavında başarılı olan Analist/Programcı adayları için Yarışma Sınavı; 1- Yabancı Dil Yazılı Sınavı (gramer, kelime bilgisi vb. ) %5 ve Mesleki Yazılı Sınav %35 (Programlama Dili (C# veya VB), HTML, CSS, JavaScript, SQL/plSQL, ASPX, Temel Bilişim Terminolojisi, Temel Ağ Bilgisi konularını kapsayacaktır) 2- Mesleki Uygulamalı Sınavı %15 (Laboratuvar MS Visual Studio ortamında veritabanı bağlantılı örnek bir uygulama tasarımı ve Mesleki Değerlendirme %5 (Akademik Eğitim, Programcılık ve Veritabanı Yönetimi ile ilgili ORACLE, MİCROSOFT vb. firmaların yetkili kıldığı eğitim kurumlarından alınan endüstri sertifikaları, iş tecrübesi dikkate alınarak değerlendirilecektir.) öğelerinden oluşan toplam %60 değerinde Yarışma Sınavları ve Sözlü Yarışma Sınavı (Mülakat) %40 yapılacaktır (sınavlarda kimlik ibraz etmek zorunludur).

 

c. Yeterlilik sınavında başarılı olan Özel Hizmet Görevlisi adayları için Yazılı Uygulamalı Yarışma Sınavı;  %30 [çoktan seçmeli (Gramer, kelime bilgisi, v.b.) ve klasik olarak yazılı metin çevirisi (Rumca-Türkçe, Türkçe-Rumca)],  Dinleme ve Konuşma %40 [sözlü çeviri, akıcılık, telaffuz, gramer v.b. konularından karşılıklı konuşma] ve Sözlü Yarışma Sınavı (Mülakat) %30 yapılacaktır (sınavlarda kimlik ibraz etmek zorunludur).

 

ç   Yapılan tüm sınavlar neticesinde başarılı olup, göreve başlayacak personel Kamuda farklı bir kuruma geçiş yapmak suretiyle Komutanlıktan ayrılmayı talep etmesi durumunda; talep ettiği tarihte değil, kadro görev yerine atanacak personel gelip katılmadan, devir/teslim görevlerini yerine getirmeden ve ilişik kesme belgesini almadan ayrılamayacaklardır (Kamu Görevlileri Yasası madde 88 uygulanacaktır).

 

 

 

7.  Sınav yeri ve tarihi vb. tüm bilgiler www.mucahit.net web adresinden sınavlardan en az bir hafta öncesinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı/sözlü olarak sınava çağrı yapılmayacaktır. Sınav öncesi ve sonrası tüm bilgi ve gelişmeler ile duyuru ve çağrılarımız internet sayfamız kanalıyla yapılacağından, web sayfasının adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

 

 

İş başvuru formu

 

 

GÜvenlik Kuvvetleri KomutanlığI