Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Timleri (DAK)
    Marmara Bölgesinde 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve tüm KKTC'yi üzüntüye boğan deprem felaketi, Güvenlik Kuvvetlerinin doğal fetlere müdahale ve yardım konusunda bazı yeni teşkillere sahip olması gerektiğini ortaya çıkarmıştır.

    Kuruluş emrinin alınmasını müteakip Güv.K.K.lığı Özel Görev Kuvveti Komutanlığı'nın bünyesinde teşkil edilmesi çalışmalarına derhal başlanmıştır. 28 Mart 2001 tarihinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca kadrosu onaylanan DAK Timlerinin teşkili, teçhizi ve eğitimine yönelik hazırlıklara başlanmıştır. Deprem, yangın, sel ve benzeri doğal afetlerde afet bölgesinde arama/kurtarma faaliyetleri icra etmek üzere uluslararası standartlarda teçhiz edilmiş ve eğitilmiştir. Aralık 2001 tarihinde ise her türlü hazırlığını tamamlayan timler verilecek her türlü görevi icra etmeye hazırdır.

    Güv.K.K.lığına mensup subay, astsubay ve uzman erbaşlardan meydana gelen tamamı profesyonel olan personel atamaları müteakip ilgili TSK unsurları ile koordineli olarak doğal afetler, arama kurtarma eğitimleri görmüşlerdir. Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Timleri (DAK) her türlü doğal afetlerde kendisine tevdi edilecek, arama kurtarma görevlerini etkin bir şekilde icra etmek maksadıyla, çağdaş teknoloji ürünü en modern teçhizat ve malzemeyle teçhiz edilmiştir.

    Doğal Afetler Arama/Kurtarma Timleri; yetişmiş personeli modern teçhizat, malzeme, araç ve gereçleri ile yurt içi ve yurt dışında kendisine verilecek her türlü hava, arazi ve meteorolojik şartlarda arama kurtarma imkan ve kabiliyetine hazırdır.

Doğal Afet Arama/Kurtarma Biriminin Teşkili

    Doğal Afetler Arama/Kurtarma Timi; 4 unsurdan ve 1 kurtarma köpek timinden meydana gelmiştir.

Doğal Afet Arama/Kurtarma Timleri 12 kişilik Timlerden Oluşmaktadır.
 1. Kurtarma Unsur Komutanı
 2. Dinleme ve Arama Uzmanı
 3. Kurtarma Uzmanı
 4. Kurtarma Uzmanı
 5. Acil Müdahale Uzmanı
 6. Acil Müdahale Uzmanı
 7. Kurtarma Unsur Komutanı
 8. Dinleme ve Arama Uzmanı
 9. Kurtarma Uzmanı
 10. Kurtarma Uzmanı
 11. Acil Müdahale Uzmanı
 12. Acil Müdahale Uzmanı
Kurtarma köpek timi, özel yetiştirilmiş köpeklerden oluşmaktadır. Doğal afet kurtarma timinin görev alanları:
 • Deprem
 • Su taşkınlıkları(sel)
 • Yangınlar(orman, bina, sanayi yangınları, vb.)
 • Toprak kaymaları
 • Büyük kazalar (gemi, uçak ve kara yolları)
 • Kaybolmalar
Doğal afet arama kurtarma timleri özel harekat timlerinin aldığı eğitimlere ilave olarak;
 • Yangından kurtarma
 • Enkaz kaldırma
 • İlk yardım teknikleri
 • NBC savunma eğitimi
 • Teknik malzeme kullanma eğitimi
 • Karada arama/kurtarma teknikleri
 • Helikopterle arama/kurtarma, tahliye
 • Su altı ve su üstü kurtarma tekniklerini görmektedir.

DAK timlerinin İmkan ve Kabiliyetleri

 • Tabii afet olaylarında süratle afet bölgesine intikal edebilir.
 • Afet bölgesinde üzerindeki ve envanterindeki mevcut malzeme ve teçhizatla derhal arama/kurtarma çalışmalarına başlayabilir. Envaterinde bulunan malzeme ve teçhizatı arama kurtarma çalışmalarında en iyi derecede kullanarak olası can kaybını asgariye indirebilir.
 • Kurtarılan kişiye ilk müdahaleyi yaparak en yakın sağlık kuruluşuna tahliye eder.
 • Mevcut karargah personeli ilk yardım için gönderilen askeri birlik ve sivil kuruluşlarla koordinasyonda bulunabilir.
 • Arama/kurtarma çalışmalarınada yerel yönetim ve bakanlıklara bağlı kuruluşlarla koordinede bulunup bölgesindeki mevcut iş makinaları ve araçlardan faydalanarak, kurtarma çalışmalarının daha etkili yapılmasını sağlayabilir.
 • Dış ülkelerde meydana gelebilecek tabii afetlerde; gönderilmesi halinde arama/kurtarma faliyetlerinde bulunabilir.
 • Emir verildiğinde Güv.K.K.lığının diğer birliklerine arama/kurtarma eğitim desteği sağlayabilir.
DAK timlerinin malzeme ve teçhizatı

    Doğal Afetler Arama/Kurtarma Timleri her türlü doğal afette kendisine tevdi edilecek, arama ve kurtarma görevlerini etkin bir şekilde icra etmek maksadıyla çağdaş teknoloji ürünü en modern teçhizat ve malzeme ile teçhiz edilmiştir.

    Teçhizat ve malzemeler 3 ana gruba ayrılmaktadır:
 • Personel standart donatımı
 • Tim standart donatımı
 • Görev destek teçhizatı